XBK File

? Cách mở file .XBK? Những phần mềm mở file .XBK và sửa file lỗi. Convert N/A XBK file sang định dạng khác.

.XBK File Extension

   
File name XBK File
File Type 1XenServer Backup File
Nhà phát triển Citrix
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .XBK là file gì?

XBK là Backup Files - 1XenServer Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Citrix.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phần mềm ảo hóa Citrix; tiết kiệm cấu hình cho một loạt máy chủ ảo để nó có thể được phục hồi và khởi động lại nếu nó đột ngột; không bao gồm các máy ảo đang chạy trên máy chủ.

What is a XBK file?

Backup file created by Citrix virtualization software; saves the configuration for a virtual server host so that it can be restored and restarted if it unexpectedly quits; does not include the virtual machines running on the server.

Cách mở .XBK file

Để mở file .XBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBK do người dùng đóng góp.

  • Citrix XenServer
  • Citrix XenCenter
  • Citrix XenCenter
  • Notebook Software
  • Citrix XenCenter

Chuyển đổi file .XBK

File .XBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *