XBM File

? Cách mở file .XBM? Những phần mềm mở file .XBM và sửa file lỗi. Convert Text XBM file sang định dạng khác.

.XBM File Extension

   
File name XBM File
File Type X11 Bitmap Graphic
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .XBM là file gì?

XBM là Raster Image Files - X11 Bitmap Graphic, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

hình ảnh bitmap được sử dụng bởi hệ thống X Window (X11), một giao diện người dùng đồ họa (GUI) được sử dụng để quản lý mạng máy tính client-server; các cửa hàng một hình ảnh đơn sắc được viết dưới dạng văn bản đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C.

What is a XBM file?

Bitmap image used by the X Window System (X11), a graphical user interface (GUI) used to manage networked client-server computers; stores a monochrome image that is written as plain text in the C programming language.

Cách mở .XBM file

Để mở file .XBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBM do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • XnView MP
  • IrfanView
  • GIMP

Chuyển đổi file .XBM

File .XBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *