XCCOLORTHEME File

? Cách mở file .XCCOLORTHEME? Những phần mềm mở file .XCCOLORTHEME và sửa file lỗi. Convert N/A XCCOLORTHEME file sang định dạng khác.

.XCCOLORTHEME File Extension

   
File name XCCOLORTHEME File
File Type Xcode Color Theme File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XCCOLORTHEME là file gì?

XCCOLORTHEME là Settings Files - Xcode Color Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin được dùng bởi Apple Xcode, một chương trình dùng để phát triển các ứng dụng iOS và Mac OS X; chứa dữ liệu mô tả các chủ đề màu sắc của trình biên tập mã; bao gồm các màu chữ, font chữ, và màu nền văn bản của các yếu tố khác nhau của chỉnh sửa mã nguồn, chẳng hạn như Plain Text, Strings, URL, Thuộc tính, và nhận xét.

What is a XCCOLORTHEME file?

File used by Apple Xcode, a program used to develop iOS and Mac OS X applications; contains data that describes the color theme of the code editor; includes the text color, text font, and text background color of different elements of source code editing, such as Plain Text, Strings, URLs, Attributes, and Comments.

Cách mở .XCCOLORTHEME file

Để mở file .XCCOLORTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCCOLORTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCCOLORTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCCOLORTHEME do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCCOLORTHEME

File .XCCOLORTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *