XCF File

? Cách mở file .XCF? Những phần mềm mở file .XCF và sửa file lỗi. Convert N/A XCF file sang định dạng khác.

.XCF File Extension

   
File name XCF File
File Type GIMP Image File
Nhà phát triển GIMP
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (86 Bình chọn)

File .XCF là file gì?

XCF là Raster Image Files - GIMP Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GIMP.

file ảnh được tạo ra bởi Manipulation GNU hình ảnh Chương trình (GIMP), một chương trình chỉnh sửa hình ảnh phân phối miễn phí; tiết kiệm các lớp, kênh, đường dẫn, hướng dẫn và lựa chọn hiện nay khi lưu.

What is a XCF file?

Image file created by the GNU Image Manipulation Program (GIMP), a freely distributed image editing program; saves layers, channels, paths, guides, and the current selection when saved.

Cách mở .XCF file

Để mở file .XCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCF do người dùng đóng góp.

  • Photopea
  • GIMP
  • GIMP
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CinePaint
  • XnView MP
  • XnView MP
  • Seashore
  • Kolourpaint

Chuyển đổi file .XCF

File .XCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *