XCI File

? Cách mở file .XCI? Những phần mềm mở file .XCI và sửa file lỗi. Convert N/A XCI file sang định dạng khác.

.XCI File Extension

   
File name XCI File
File Type NX Card Image File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .XCI là file gì?

XCI là Game Files - NX Card Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin một XCI chứa nội dung của một Nintendo thẻ Chuyển trò chơi trong các định dạng hình ảnh NX Card. Nó lưu trữ một bản sao lưu được mã hóa của một Nintendo Chuyển trò chơi, trong đó bao gồm các ROM Chuyển trò chơi, biểu tượng, và siêu dữ liệu. file XCI cũng có thể được sử dụng để chứa thông tin cập nhật với một Switch trò chơi.

What is a XCI file?

An XCI file contains the contents of a Nintendo Switch game card in the NX Card Image format. It stores an encrypted backup of a Nintendo Switch game, which includes the Switch game ROM, icons, and metadata. XCI files may also be used to contain updates to a Switch game.

Cách mở .XCI file

Để mở file .XCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCI do người dùng đóng góp.

  • SciresM hactool

Chuyển đổi file .XCI

File .XCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *