XFC File

XFC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.XFC File Extension

   
File name XFC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XFC là file gì?

XFC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phần mềm mở file .XFC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFC do filegi.com tổng hợp.

  • WinHex
  • X-Ways Forensics
  • X-Ways Forensics
  • WinHexRus
  • XF Designer
  • Digital Versatile Document Designer
  • Digital Versatile Document Designer

Chuyển đổi file .XFC

           

File .XFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *