XFC File

? Cách mở file .XFC? Những phần mềm mở file .XFC và sửa file lỗi. Convert N/A XFC file sang định dạng khác.

.XFC File Extension

   
File name XFC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XFC là file gì?

XFC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XFC file

Để mở file .XFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFC do người dùng đóng góp.

  • WinHex
  • X-Ways Forensics
  • X-Ways Forensics
  • WinHexRus
  • XF Designer
  • Digital Versatile Document Designer
  • Digital Versatile Document Designer

Chuyển đổi file .XFC

File .XFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *