XFL File

? Cách mở file .XFL? Những phần mềm mở file .XFL và sửa file lỗi. Convert Zip XFL file sang định dạng khác.

.XFL File Extension

   
File name XFL File
File Type Animate Movie Archive
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .XFL là file gì?

XFL là Video Files - Animate Movie Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một XFL là một tập tin được lưu trong định dạng Adobe XFL, mà là một tài liệu nén nội dung một bộ phim của Animate. Nó chứa một tập tin XML mà quy định cụ thể cơ cấu của bộ phim và bao gồm một thư mục Thư viện có chứa nội dung phim, chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh, hoặc video. file XFL là tương đương dựa trên XML file .fla.

What is a XFL file?

An XFL file is a file saved in the Adobe XFL format, which is a compressed archive of an Animate movie's contents. It contains an XML file that specifies the structure of the movie and includes a Library folder that contains movie assets, such as images, audio, or video. XFL files are the XML-based equivalent of .FLA files.

Cách mở .XFL file

Để mở file .XFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFL do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe Animate CC 2019
  • Adobe Animate CC 2019
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe Animate CC

Chuyển đổi file .XFL

File .XFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *