XFN File

? Cách mở file .XFN? Những phần mềm mở file .XFN và sửa file lỗi. Convert N/A XFN file sang định dạng khác.

.XFN File Extension

   
File name XFN File
File Type Ventura Printer Font
Nhà phát triển Corel
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .XFN là file gì?

XFN là Font Files - Ventura Printer Font, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

phông chữ máy in tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng xuất bản Corel Ventura, một chương trình mà có thể chuyển đổi tài liệu phức tạp và các tập tin XML vào các ấn phẩm trực quan phong phú; định dạng phông chữ XFN đảm bảo in ấn chính xác của văn bản và được hỗ trợ bởi máy in Xerox.

What is a XFN file?

Printer font file used by the Corel Ventura publishing application, a program that can transform complex documents and XML files into visually rich publications; the XFN font format ensures accurate printing of text and is supported by Xerox printers.

Cách mở .XFN file

Để mở file .XFN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XFN

File .XFN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *