XFO File

? Cách mở file .XFO? Những phần mềm mở file .XFO và sửa file lỗi. Convert N/A XFO file sang định dạng khác.

.XFO File Extension

   
File name XFO File
File Type XSL-FO Formatted Form
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XFO là file gì?

XFO là Data Files - XSL-FO Formatted Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mẫu được định dạng sử dụng trên XSL-FO (Extensible Stylesheet Language - Định dạng Objects) ngôn ngữ đánh dấu; định nghĩa như thế nào dữ liệu XML được định dạng cho màn hình, in, hoặc các loại phương tiện truyền thông; có thể được sử dụng trong các ứng dụng trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

What is a XFO file?

Form that is formatted using on the XSL-FO (Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects) markup language; defines how XML data is formatted for the screen, print, or other type of media; may be used in online or offline applications.

Cách mở .XFO file

Để mở file .XFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Digital Versatile Document Designer
  • Digital Versatile Document Designer

Chuyển đổi file .XFO

File .XFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *