XGP File

? Cách mở file .XGP? Những phần mềm mở file .XGP và sửa file lỗi. Convert Text XGP file sang định dạng khác.

.XGP File Extension

   
File name XGP File
File Type Xfire Game Patcher File
Nhà phát triển XGP
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .XGP là file gì?

XGP là Data Files - Xfire Game Patcher File, dưới định dạng Text được phát triển bởi XGP.

Tập tin được tạo ra bởi XGP (Xfire game Patcher), một chương trình được sử dụng để sửa đổi các tập tin xfire_games.ini sử dụng bởi Xfire; lưu một danh sách hồ sơ trò chơi XGP quản lý, có thể được dùng để vá các tập tin Xfire INI.

What is a XGP file?

File created by XGP (Xfire Game Patcher), a program used for modifying the xfire_games.ini file used by Xfire; saves a list of XGP-managed games profiles, which can be used to patch the Xfire .INI file.

Cách mở .XGP file

Để mở file .XGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGP do người dùng đóng góp.

  • XGP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XG5000 Application

Chuyển đổi file .XGP

File .XGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *