XGS File

? Cách mở file .XGS? Những phần mềm mở file .XGS và sửa file lỗi. Convert N/A XGS file sang định dạng khác.

.XGS File Extension

   
File name XGS File
File Type XACT Global Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .XGS là file gì?

XGS là Settings Files - XACT Global Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin cấu hình được tạo ra với XACT, Microsoft Cross-Platform âm thanh Công cụ tạo; chứa các loại, các biến, và điều khiển tham số thời gian chạy xác định bởi các nhà thiết kế âm thanh; tham chiếu bởi trò chơi điện tử có sử dụng dữ liệu âm thanh XACT, bao gồm các file .XWB và .XSB.

What is a XGS file?

Configuration file created with XACT, the Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool; contains the categories, variables, and run-time parameter controls defined by the sound designer; referenced by video games that use XACT sound data, including .XWB and .XSB files.

Cách mở .XGS file

Để mở file .XGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft DirectX
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .XGS

File .XGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *