XGT File

? Cách mở file .XGT? Những phần mềm mở file .XGT và sửa file lỗi. Convert N/A XGT file sang định dạng khác.

.XGT File Extension

   
File name XGT File
File Type Exient Texture File
Nhà phát triển Exient Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XGT là file gì?

XGT là Game Files - Exient Texture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Exient Entertainment.

tập tin một XGT chứa một kết cấu được sử dụng bởi một trò chơi bằng cách sử dụng Exient XGS Engine, trong đó bao gồm Angry Birds Go! và Angry Birds Transformers. Nó có thể chứa dữ liệu hình ảnh không nén trong RGA 8888 và RGBA4444 định dạng hoặc dữ liệu hình ảnh nén trong các định dạng ETC1, DXT1, ATSC và PVRTC. file XGT được sử dụng bởi các trò chơi để áp dụng một kết cấu cho một đối tượng trong trò chơi.

What is a XGT file?

An XGT file contains a texture used by a game using the Exient XGS Engine, which includes Angry Birds Go! and Angry Birds Transformers. It may contain uncompressed image data in the RGA 8888 and RGBA4444 formats or compressed image data in the ETC1, DXT1, ATSC and PVRTC formats. XGT files are used by the game to apply a texture to an object in the game.

Cách mở .XGT file

Để mở file .XGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGT do người dùng đóng góp.

  • Rovio Angry Birds Go!
  • Rovio Angry Birds Transformers
  • Rovio Angry Birds Transformers

Chuyển đổi file .XGT

File .XGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *