XHT File

? Cách mở file .XHT? Những phần mềm mở file .XHT và sửa file lỗi. Convert XML XHT file sang định dạng khác.

.XHT File Extension

   
File name XHT File
File Type XHTML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .XHT là file gì?

XHT là Web Files - XHTML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin web viết bằng XHTML, Extensible Hypertext Markup Language; tương tự như một tệp .HTML, nhưng dựa trên cú pháp .XML chặt chẽ hơn; cho phép cho phần trình bày nhất quán hơn của các trang web trên nhiều trình duyệt.

What is a XHT file?

Web file written in XHTML, the Extensible Hypertext Markup Language; similar to a .HTML file, but is based on the more strict .XML syntax; allows for a more consistent representation of Web pages across multiple browsers.

Cách mở .XHT file

Để mở file .XHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XHT do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Swing Browser
  • Comodo Dragon
  • Opera Internet Browser
  • Opera Internet Browser

Chuyển đổi file .XHT

File .XHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *