XMP File

? Cách mở file .XMP? Những phần mềm mở file .XMP và sửa file lỗi. Convert Text XMP file sang định dạng khác.

.XMP File Extension

   
File name XMP File
File Type 1Extensible Metadata Platform File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (39 Bình chọn)

File .XMP là file gì?

XMP là Misc Files - 1Extensible Metadata Platform File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một XMP là một tập tin siêu dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình Adobe như Photoshop và Bridge. Nó chứa các chỉnh sửa thực hiện cho một tập tin thô máy ảnh, chẳng hạn như một file .CR2 hay .NEF, và được tự động tạo ra và lưu trong cùng thư mục với file raw camera tương ứng. file XMP bao gồm thuộc tính khác nhau của một tập tin hình ảnh, chẳng hạn như mô tả, tiêu đề, từ khóa, tác giả, bản quyền, độ sáng, độ phơi sáng, độ tương phản, góc cắt, bóng, độ bão hòa, độ sắc nét, màu, và nhiệt độ.

What is a XMP file?

An XMP file is a metadata file used by Adobe programs such as Photoshop and Bridge. It contains the edits made to a camera raw file, such as a .CR2 or .NEF file, and is automatically generated and saved in the same directory as the corresponding camera raw file. XMP files include various properties of an image file, such as a description, title, keywords, author, copyright, brightness, exposure, contrast, crop angle, shadow, saturation, sharpness, tint, and temperature.

Cách mở .XMP file

Để mở file .XMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Adobe Bridge CC 2019
  • Adobe Bridge CC 2019
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Prelude CC 2019
  • Microsoft Photos
  • Microsoft Photos

Chuyển đổi file .XMP

File .XMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *