XMS File

? Cách mở file .XMS? Những phần mềm mở file .XMS và sửa file lỗi. Convert N/A XMS file sang định dạng khác.

.XMS File Extension

   
File name XMS File
File Type 1XMS-Tracker Music Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .XMS là file gì?

XMS là Audio Files - 1XMS-Tracker Music Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm nhạc module được sử dụng bởi XMS-Tracker, một chương trình theo dõi âm thanh; chứa mẫu âm thanh và các mẫu ghi chú; tương tự như các tập tin Amiga Systems .mod.

What is a XMS file?

Music module used by XMS-Tracker, an audio tracker program; contains sound samples and note patterns; similar to the Amiga Systems .MOD file.

Cách mở .XMS file

Để mở file .XMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMS do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Materials Studio
  • Materials Studio
  • Metatogger
  • Varian MS Workstation

Chuyển đổi file .XMS

File .XMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *