XMT File

? Cách mở file .XMT? Những phần mềm mở file .XMT và sửa file lỗi. Convert N/A XMT file sang định dạng khác.

.XMT File Extension

   
File name XMT File
File Type XMind Template
Nhà phát triển XMind
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .XMT là file gì?

XMT là Page Layout Files - XMind Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XMind.

Hồ XMT là một mẫu được sử dụng bởi XMind, một động não và tâm ứng dụng bản đồ. Nó chứa một sơ đồ, chẳng hạn như một bản đồ, sơ đồ tổ chức, biểu đồ logic, thời gian, hoặc ma trận, với các thiết lập người dùng định nghĩa. Các tập tin cho phép người dùng tiết kiệm được bố trí một sơ đồ và nhân rộng nó.

What is a XMT file?

An XMT file is a template used by XMind, a brainstorming and mind mapping application. It contains a diagram, such as a map, organizational chart, logic chart, timeline, or matrix, with user-defined settings. The file allows users to save a layout of a diagram and replicate it.

Cách mở .XMT file

Để mở file .XMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMT do người dùng đóng góp.

  • XMind
  • QuarkXPress Passport
  • QuarkXPress Passport
  • Parallels Tools Center
  • A utility program of Simufact.material
  • PCAN-Explorer
  • PCAN-Explorer

Chuyển đổi file .XMT

File .XMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *