XMU File

? Cách mở file .XMU? Những phần mềm mở file .XMU và sửa file lỗi. Convert N/A XMU file sang định dạng khác.

.XMU File Extension

   
File name XMU File
File Type Expressive Music Container File
Nhà phát triển Sonation
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XMU là file gì?

XMU là Audio Files - Expressive Music Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonation.

Nộp được sử dụng bởi sonaBuilder, một ứng dụng sử dụng để tạo đệm âm nhạc được chơi bởi Cadenza; chứa siêu dữ liệu, chẳng hạn như thời gian và lập bản đồ của âm nhạc đi kèm, đó là tham chiếu bởi Cadenza làm theo tốc độ của người sử dụng; cũng chứa các âm thanh được chơi để hỗ trợ các nghệ sĩ biểu diễn.

What is a XMU file?

File used by sonaBuilder, an application used for creating musical accompaniments played by Cadenza; contains metadata, such as the timing and mapping of the musical accompaniment, that is referenced by Cadenza to follow the user's pace; also contains the audio that is played to support the performing musician.

Cách mở .XMU file

Để mở file .XMU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMU do người dùng đóng góp.

  • XP-Manager

Chuyển đổi file .XMU

File .XMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *