XOJO_BINARY_MENU File

? Cách mở file .XOJO_BINARY_MENU? Những phần mềm mở file .XOJO_BINARY_MENU và sửa file lỗi. Convert N/A XOJO_BINARY_MENU file sang định dạng khác.

.XOJO_BINARY_MENU File Extension

   
File name XOJO_BINARY_MENU File
File Type Xojo Binary Menu File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XOJO_BINARY_MENU là file gì?

XOJO_BINARY_MENU là Developer Files - Xojo Binary Menu File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

Trình đơn tập tin được tạo ra bởi Xojo, một IDE phát triển phần mềm; thay thế các phần mở rộng tập tin .RBM; lưu trữ dữ liệu nhị phân cho một thanh menu ứng dụng máy tính để bàn đang được phát triển trong Xojo IDE; bao gồm các thông tin như menu, mục, hành vi, và các phím tắt nền tảng cụ thể.

What is a XOJO_BINARY_MENU file?

Menu file created by Xojo, a software development IDE; replaced the .RBM file extension; stores binary data for a desktop application menu bar that is being developed in the Xojo IDE; includes information such as menus, items, behaviors, and platform-specific shortcuts.

Cách mở .XOJO_BINARY_MENU file

Để mở file .XOJO_BINARY_MENU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_BINARY_MENU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_BINARY_MENU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_BINARY_MENU do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_BINARY_MENU

File .XOJO_BINARY_MENU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *