XOJO_WINDOW File

? Cách mở file .XOJO_WINDOW? Những phần mềm mở file .XOJO_WINDOW và sửa file lỗi. Convert N/A XOJO_WINDOW file sang định dạng khác.

.XOJO_WINDOW File Extension

   
File name XOJO_WINDOW File
File Type Xojo Window File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XOJO_WINDOW là file gì?

XOJO_WINDOW là Developer Files - Xojo Window File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

tập tin cửa sổ được tạo ra bởi Xojo, một IDE cho phép người dùng để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh; sử dụng để chia sẻ một cửa sổ trong các định dạng (văn bản) Xojo dự án; bao gồm thông tin, chẳng hạn như hành vi cửa sổ, kích thước cửa sổ tối thiểu, và màu nền; thay thế các phần mở rộng tập tin .RBW.

What is a XOJO_WINDOW file?

Window file created by Xojo, an IDE that enables users to create custom applications; used to share a window in the Xojo project (text) format; includes information, such as window behavior, minimum window size, and background color; replaced the .RBW file extension.

Cách mở .XOJO_WINDOW file

Để mở file .XOJO_WINDOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_WINDOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_WINDOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_WINDOW do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_WINDOW

File .XOJO_WINDOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *