XOJO_XML_MENU File

? Cách mở file .XOJO_XML_MENU? Những phần mềm mở file .XOJO_XML_MENU và sửa file lỗi. Convert XML XOJO_XML_MENU file sang định dạng khác.

.XOJO_XML_MENU File Extension

   
File name XOJO_XML_MENU File
File Type Xojo XML Menu File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XOJO_XML_MENU là file gì?

XOJO_XML_MENU là Developer Files - Xojo XML Menu File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Xojo, Inc..

Trình đơn tập tin được tạo ra bởi Xojo, một IDE phát triển phần mềm; sử dụng để xuất khẩu một thanh menu ở định dạng XML giữa các dự án khác nhau; bao gồm các thông tin như các mặt hàng, các phím tắt nền tảng cụ thể, các menu, và menu xuất hiện; thay thế các phần mở rộng tập tin .RBM.

What is a XOJO_XML_MENU file?

Menu file created by Xojo, a software development IDE; used to export a menu bar in XML format between different projects; includes information such as items, platform-specific shortcuts, menus, and menu appearance; replaced the .RBM file extension.

Cách mở .XOJO_XML_MENU file

Để mở file .XOJO_XML_MENU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_XML_MENU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_XML_MENU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_XML_MENU do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_XML_MENU

File .XOJO_XML_MENU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *