XOJO_XML_WINDOW File

? Cách mở file .XOJO_XML_WINDOW? Những phần mềm mở file .XOJO_XML_WINDOW và sửa file lỗi. Convert XML XOJO_XML_WINDOW file sang định dạng khác.

.XOJO_XML_WINDOW File Extension

   
File name XOJO_XML_WINDOW File
File Type Xojo XML Window File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .XOJO_XML_WINDOW là file gì?

XOJO_XML_WINDOW là Files - Xojo XML Window File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Xojo, Inc..

tập tin cửa sổ được tạo ra bởi Xojo, một IDE cho phép người dùng tạo ra các chương trình; thay thế các phần mở rộng tập tin .RBW sử dụng để chia sẻ một cửa sổ giữa các dự án Xojo; lưu trong định dạng XML Xojo; bao gồm thông tin mô tả các khía cạnh của cửa sổ, chẳng hạn như các nút, phông nền tùy chỉnh, và loại khung.

What is a XOJO_XML_WINDOW file?

Window file created by Xojo, an IDE that enables users to create programs; replaced the .RBW file extension used to share a window between Xojo projects; saved in the Xojo XML format; includes information that describes aspects of the window, such as buttons, custom backdrops, and frame type.

Cách mở .XOJO_XML_WINDOW file

Để mở file .XOJO_XML_WINDOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_XML_WINDOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_XML_WINDOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_XML_WINDOW do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_XML_WINDOW

File .XOJO_XML_WINDOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *