XTC File

XTC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.XTC File Extension

   
File name XTC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XTC là file gì?

XTC là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phần mềm mở file .XTC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTC do filegi.com tổng hợp.

  • Dragon UnPACKer
  • XTrkCAD
  • XTrkCAD
  • XTrkCAD Model Railroad Design Software
  • xThink Calculator
  • FlashClient
  • FlashClient

Chuyển đổi file .XTC

           

File .XTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *