XY3 File

? Cách mở file .XY3? Những phần mềm mở file .XY3 và sửa file lỗi. Convert N/A XY3 file sang định dạng khác.

.XY3 File Extension

   
File name XY3 File
File Type XYWrite III Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .XY3 là file gì?

XY3 là Text Files - XYWrite III Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản được tạo ra bởi phiên bản 3 của XYWrite

What is a XY3 file?

Text document created by version 3 of XYWrite

Cách mở .XY3 file

Để mở file .XY3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XY3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XY3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XY3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XY3

File .XY3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *