XYP File

? Cách mở file .XYP? Những phần mềm mở file .XYP và sửa file lỗi. Convert N/A XYP file sang định dạng khác.

.XYP File Extension

   
File name XYP File
File Type XYWrite Plus Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XYP là file gì?

XYP là Text Files - XYWrite Plus Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản được tạo ra bởi XYWrite Thêm vào đó, một chương trình một phần mềm xử lý văn bản từ The Technology Group.

What is a XYP file?

Text document created by XYWrite Plus, a a word-processing software program from The Technology Group.

Cách mở .XYP file

Để mở file .XYP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XYP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XYP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XYP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ClearSCADA
  • ClearSCADA

Chuyển đổi file .XYP

File .XYP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *