XYS File

? Cách mở file .XYS? Những phần mềm mở file .XYS và sửa file lỗi. Convert N/A XYS file sang định dạng khác.

.XYS File Extension

   
File name XYS File
File Type XYplorer Script File
Nhà phát triển Donald Lessau
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .XYS là file gì?

XYS là Executable Files - XYplorer Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Donald Lessau.

Script thư viện tạo ra với XYplorer, một đa tab kép quản lý tập tin cửa sổ cho Windows; bao gồm các lệnh tùy chỉnh viết bằng ngôn ngữ XYplorer Scripting; có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ thông thường.

What is a XYS file?

Script library created with XYplorer, a multi-tabbed dual pane file manager for Windows; includes custom commands written in the XYplorer Scripting language; may be used to automate common tasks.

Cách mở .XYS file

Để mở file .XYS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XYS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XYS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XYS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XYS

File .XYS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *