ZNO File

? Cách mở file .ZNO? Những phần mềm mở file .ZNO và sửa file lỗi. Convert N/A ZNO file sang định dạng khác.

.ZNO File Extension

   
File name ZNO File
File Type Zinio Electronic Magazine File
Nhà phát triển Zinio
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZNO là file gì?

ZNO là Page Layout Files - Zinio Electronic Magazine File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Zinio.

định dạng tạp chí kỹ thuật số sử dụng để lưu và phân phối các phiên bản điện tử của tạp chí và các ấn phẩm khác; duy trì tất cả các định dạng, văn bản và đồ họa từ các ấn phẩm gốc; có thể được xem từng trang như một tạp chí thực tế.

What is a ZNO file?

Digital magazine format used for saving and distributing electronic versions of magazines and other publications; maintains all the formatting, text, and graphics from the original publication; can be viewed page by page like an actual magazine.

Cách mở .ZNO file

Để mở file .ZNO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZNO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZNO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZNO do người dùng đóng góp.

  • Zinio Reader
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DK Notes
  • Zinio Application

Chuyển đổi file .ZNO

File .ZNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *