ZON File

? Cách mở file .ZON? Những phần mềm mở file .ZON và sửa file lỗi. Convert N/A ZON file sang định dạng khác.

.ZON File Extension

   
File name ZON File
File Type 1OmniPage Zone Template File
Nhà phát triển Nuance Communications
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .ZON là file gì?

ZON là Settings Files - 1OmniPage Zone Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nuance Communications.

Tập tin được sử dụng bởi OmniPage, một chương trình mà sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi hình ảnh và các tập tin khác vào tài liệu văn bản tìm kiếm; cửa hàng đóng khung khu vực, hoặc khu vực, của một hình ảnh cần được xử lý bằng thuật toán OCR OmniPage của; cho phép các khu được cứu rỗi và tái sử dụng trên nhiều tài liệu, đó là hữu ích khi xử lý bộ lớn các tài liệu có cùng mẫu bố cục trang.

What is a ZON file?

File used by OmniPage, a program that uses OCR technology to transform images and other files into searchable text documents; stores framed areas, or zones, of an image that should be processed with OmniPage's OCR algorithm; allows the zones to be saved and reused across multiple documents, which is helpful when processing large sets of documents that have the same page layout template.

Cách mở .ZON file

Để mở file .ZON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZON do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZON

File .ZON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *