ZS2 File

? Cách mở file .ZS2? Những phần mềm mở file .ZS2 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS2 file sang định dạng khác.

.ZS2 File Extension

   
File name ZS2 File
File Type ZSNES Slot 2 Saved State File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (11 Bình chọn)

File .ZS2 là file gì?

ZS2 là Game Files - ZSNES Slot 2 Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZSNES.

Lưu tập tin được tạo ra bởi nhà nước ZSNES, một giả lập SNES cho máy tính; chứa một bản chụp trò chơi lưu; sử dụng để lưu và tải trò chơi tiến bộ độc lập của trò chơi trong tiết kiệm và cơ chế tải.

What is a ZS2 file?

Save state file created by ZSNES, an SNES emulator for PCs; contains a saved game snapshot; used to save and load game progress independent of the in-game save and load mechanisms.

Cách mở .ZS2 file

Để mở file .ZS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZS2 do người dùng đóng góp.

  • ZSNES
  • testXpert II
  • testXpert II

Chuyển đổi file .ZS2

File .ZS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *