ZSPLIT File

? Cách mở file .ZSPLIT? Những phần mềm mở file .ZSPLIT và sửa file lỗi. Convert N/A ZSPLIT file sang định dạng khác.

.ZSPLIT File Extension

   
File name ZSPLIT File
File Type Archiver Compressed Split File
Nhà phát triển Incredible Bee
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ZSPLIT là file gì?

ZSPLIT là Compressed Files - Archiver Compressed Split File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Incredible Bee.

tập tin nén được tạo ra bởi Archiver, một chương trình cho người dùng Mac OS X giúp họ tạo ra tài liệu lưu trữ, các file nén, và tài liệu lưu trữ chiết xuất; cửa hàng một tập tin đó đã được chia thành "khối" của kích thước người dùng chỉ định và được nén với khả năng nén bzip để giảm kích thước tập tin.

What is a ZSPLIT file?

Compressed file created by Archiver, a program for Mac OS X users that helps them create archives, compress files, and extract archives; stores a file that has been split into "chunks" of user-specified size and compressed with Bzip compression in order to reduce the file size.

Cách mở .ZSPLIT file

Để mở file .ZSPLIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZSPLIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZSPLIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZSPLIT do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .ZSPLIT

File .ZSPLIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *