ZST File

? Cách mở file .ZST? Những phần mềm mở file .ZST và sửa file lỗi. Convert N/A ZST file sang định dạng khác.

.ZST File Extension

   
File name ZST File
File Type 1ZSNES Save File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .ZST là file gì?

ZST là Game Files - 1ZSNES Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ZSNES.

Trò chơi tập tin được lưu bởi ZSNES, một giả lập Super Nintendo cho Windows và Linux; tiến bộ cửa hàng trò chơi trong một trạng thái lưu trữ để các trò chơi có thể được mở ra và tiếp tục sau một thời gian; bây giờ cũng được hỗ trợ bởi các giả lập Snes9x.

What is a ZST file?

Game file saved by ZSNES, a Super Nintendo emulator for Windows and Linux; stores game progress in a saved state so that the game can be opened and resumed at a later time; now also supported by the Snes9x emulator.

Cách mở .ZST file

Để mở file .ZST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZST do người dùng đóng góp.

  • Snes9x
  • ZSNES
  • ZSNES
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZST

File .ZST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *