ZT File

? Cách mở file .ZT? Những phần mềm mở file .ZT và sửa file lỗi. Convert N/A ZT file sang định dạng khác.

.ZT File Extension

   
File name ZT File
File Type Mental Ray Image Depth File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .ZT là file gì?

ZT là 3D Image Files - Mental Ray Image Depth File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Chứa một bản đồ độ sâu cho một mô hình 3D được tạo ra với Mental Ray, một công cụ rendering hiệu suất cao để tạo ra hình ảnh photorealistic; công nhận bởi hầu hết các chương trình phần mềm Autodesk 3D.

What is a ZT file?

Contains a depth map for a 3D model created with Mental Ray, a high-performance rendering engine for generating photorealistic images; recognized by most Autodesk 3D software programs.

Cách mở .ZT file

Để mở file .ZT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZT do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • Autodesk Maya 2020
  • Autodesk Maya 2020

Chuyển đổi file .ZT

File .ZT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *