ZTD File

? Cách mở file .ZTD? Những phần mềm mở file .ZTD và sửa file lỗi. Convert N/A ZTD file sang định dạng khác.

.ZTD File Extension

   
File name ZTD File
File Type Zoo Tycoon Data Archive
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ZTD là file gì?

ZTD là Game Files - Zoo Tycoon Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

What is a ZTD file?

Game data file used by Zoo Tycoon, a zoo simulation game; serves as an add-on that adds extra features to the game; includes scenery, items, animals, and artificial intelligence data.

Cách mở .ZTD file

Để mở file .ZTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZTD do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZTD

File .ZTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *