ZTF File

? Cách mở file .ZTF? Những phần mềm mở file .ZTF và sửa file lỗi. Convert N/A ZTF file sang định dạng khác.

.ZTF File Extension

   
File name ZTF File
File Type DVD Label Template File
Nhà phát triển Avanquest
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZTF là file gì?

ZTF là Misc Files - DVD Label Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avanquest.

Avery mẫu kèm theo phần mềm Digital Video Duplicator; sử dụng để in nhãn đĩa DVD trên giấy nhãn đĩa Avery định dạng; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ được công nhận bởi Digital Video Duplicator.

What is a ZTF file?

Avery template included with Digital Video Duplicator software; used for printing DVD labels on Avery-formatted disc label paper; saved in a proprietary format that is only recognized by Digital Video Duplicator.

Cách mở .ZTF file

Để mở file .ZTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZTF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZTF

File .ZTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *