ZTMP File

? Cách mở file .ZTMP? Những phần mềm mở file .ZTMP và sửa file lỗi. Convert Binary ZTMP file sang định dạng khác.

.ZTMP File Extension

   
File name ZTMP File
File Type Steam Compressed Game Resource File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ZTMP là file gì?

ZTMP là Game Files - Steam Compressed Game Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tài nguyên trò chơi được lưu trữ bởi Half-Life Steam của chuyên dụng Server Update Tool (HLDS), một ứng dụng máy chủ mạng được sử dụng để lưu trữ các file trò chơi; chứa một tập tin nén, chẳng hạn như một bản đồ trò chơi, tập tin âm thanh, hoặc dữ liệu trò chơi khác; được sử dụng bởi khách hàng trò chơi cho tự động tải bản cập nhật và nội dung tùy chỉnh trong môi trường nhiều người chơi game tổ chức.

What is a ZTMP file?

Game resource stored by Steam's Half-Life Dedicated Server Update Tool (HLDS), a network server application used for hosting game files; contains a compressed file, such as a game map, audio file, or other game data; used by game clients for automatically downloading updates and custom content within hosted multiplayer gaming environments.

Cách mở .ZTMP file

Để mở file .ZTMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZTMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZTMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZTMP do người dùng đóng góp.

  • Valve Steam HLDS Update Tool

Chuyển đổi file .ZTMP

File .ZTMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *