Moneydance

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Moneydance - NA

Phần mềm Moneydance

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Moneydance là phần mềm gì?

Moneydance là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Moneydance là Version NA (cập nhật NA)

Moneydance là một phần mềm tài chính cá nhân mà được nạp với các tính năng mà một nhu cầu cá nhân. Điều này bao gồm ngân hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn, quản lý tài khoản, lập ngân sách, và theo dõi đầu tư. Moneydance cũng xử lý nhiều loại tiền tệ và hầu như bất kỳ nhiệm vụ tài chính một cách dễ dàng. Moneydance cũng có thể tự động tải về các giao dịch và thanh toán gửi trực tuyến, từ các tổ chức tài chính. Nó cũng biết làm thế nào để tự động phân loại và dọn dẹp tải về giao dịch. Nó cung cấp cho một tổng quan về tài chính của người dùng. Các thông tin được hiển thị bao gồm số dư tài khoản, giao dịch sắp tới và quá hạn và nhắc nhở và thông tin tỷ giá hối đoái. Moneydance bao gồm một công cụ đồ họa mà tạo ra báo cáo trực quan về thu nhập và chi phí của người sử dụng. Anh ta có thể thiết lập các loại biểu đồ, phạm vi ngày, và bất kỳ cài đặt cụ thể cho các loại biểu đồ mà ông muốn. bong bóng pop-up cũng hiển thị thêm thông tin về dữ liệu được vẽ đồ thị, như người dùng di chuyển con trỏ chuột lên vùng khác nhau của màn hình. Biểu đồ này cũng có thể được in hoặc lưu vào tập tin hình ảnh PNG. Sổ đăng ký tài khoản cũng được sử dụng để chỉnh sửa, nhập, và các giao dịch xóa trong tài khoản.

What is Moneydance?

Moneydance is a personal finance software that is loaded with features that a person needs. This includes online banking, bill payment, account management, budgeting, and investment tracking. Moneydance also handles multiple currencies and virtually any financial task with ease. Moneydance can also automatically download transactions and send payments online, from financial institutions. It also learns how to automatically categorize and clean up downloaded transactions. It gives an overview of the user’s finances. The information that is shown includes account balances, upcoming and overdue transactions and reminders, and exchange rate information. Moneydance includes a graphing tool that generates visual reports of the user’s income and expenses. He can set the graph type, the date range, and any specific settings for the type of graph that he wants. Pop-up balloons also display more information about the data being graphed, as the user moves the mouse pointer over different regions of the screen. Graphs can also be printed or saved to PNG image files. The account register is also used to edit, enter, and delete transactions in an account.

Các loại file được mở bởi Moneydance

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Moneydance có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MDMONEYDANCEOFXQFXQIF

Download Moneydance

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *