MonkeyJam

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MonkeyJam - NA

Phần mềm MonkeyJam

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MonkeyJam là phần mềm gì?

MonkeyJam là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MonkeyJam là Version NA (cập nhật NA)

Rendering và tạo ra hình ảnh động trong một cách truyền thống tốn rất nhiều thời gian và công sức. Yếu tố này đã được loại bỏ bởi phần mềm MonkeyJam. Phần mềm này đã được tổ chức phổ biến trước khi nó được ngưng bởi nhà phát triển. MonkeyJam là một công cụ hoạt hình được phát triển bởi GiantScreamingRobotMonsters. Cụ thể hơn, MonkeyJam là một trình biên dịch khung hình ảnh động. Nó được tạo ra cho các nghệ sĩ giúp đỡ và họa sĩ làm phim hoạt hình stop motion trong một thời gian ngắn của nghệ sĩ time.The sẽ chỉ cần một máy ảnh kỹ thuật số hoặc một webcam để chụp một số lượng không giới hạn của khung hình trong phim. Sau đó, khi các tập tin hình ảnh được tập hợp lại với nhau, MonkeyJam sẽ sắp xếp và tổ chức chúng trong lớp. Điều này sẽ tạo ra một dòng chảy khá phong nha của bộ phim. Phần mềm này cũng có một tính năng xem trước trong đó người dùng có thể xem lại phim để kiểm tra trục trặc, lỗi và sai sót. Các tập tin mà sẽ được trả lại bởi MonkeyJam thể được lưu trong một phần mở rộng .AVI. Giao diện người dùng của phần mềm được thiết kế để làm cho nó thú vị để làm việc. Tuy nhiên, có một lỗi nhưng khi phần mềm được phát hành vào internet. Bất cứ khi nào bộ phim được xem trước hoặc trả lại, nó sẽ không dừng chơi. Bộ phim phải trải qua vào một vòng lặp vô hạn. Vấn đề này đã không được giải quyết bởi nhà phát triển. MonkeyJam được thực hiện cho hệ điều hành Windows. Nó tốt được cài đặt trong Windows 7. hỗ trợ phần mềm tiếng Anh cho giao diện. Nó cũng rất dễ dàng để tải về vì phần mềm chỉ là 1,3 MB trong kích thước.

What is MonkeyJam?

Rendering and creating animations in a traditional way costs a lot of time and effort. This factor has been eliminated by the MonkeyJam software. The software was held popular before it was discontinued by the developer. MonkeyJam is an animation tool developed by GiantScreamingRobotMonsters. More specifically, the MonkeyJam is an animation frame compiler. It was created to help artists and animators render stop motion animated movies in a short period of time.The artist will just need a digital camera or a webcam to capture an unlimited number of frames in the movie. Afterwards, when the picture files are gathered together, the MonkeyJam will arrange and organize them in layers. This will make a rather decent flow of the movie. The software has also a preview feature wherein the users can review the movie to check for glitches, errors and flaws. The files that will be rendered by MonkeyJam can be saved in an .AVI extension. The user interface of the software was designed to make it fun to work. However, there is but one error when the software was released in the internet. Whenever the movie is previewed or rendered, it won't stop playing. The movie undergoes into an infinite loop. This problem was not solved by the developer. MonkeyJam is made for the Windows operating system. It is preferably installed in Windows 7. The software supports English language for the interface. It is also easy to download because the software is just 1.3 MB in size.

Các loại file được mở bởi MonkeyJam

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MonkeyJam có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) XPS

Download MonkeyJam

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *