MonoDevelop

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MonoDevelop - NA

Phần mềm MonoDevelop

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MonoDevelop là phần mềm gì?

MonoDevelop là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MonoDevelop là Version NA (cập nhật NA)

MonoDevelop là một IDE dành cho ngôn ngữ .NET và C #. giao diện nền tảng này hỗ trợ các nhà phát triển trong việc tạo ra các ứng dụng ASP.NET Web sử dụng hệ điều hành khác nhau như MacOSX, Linux và Windows. MonoDevelop cho phép các nhà phát triển để sử dụng một văn bản chỉnh sửa tùy chọn nâng cao được sử dụng cho cả hai gấp mã và các mẫu. Tùy chọn này hiện vật hỗ trợ cho c # 4 vào khía cạnh hoàn thành mã. Nó cũng được sử dụng như một nhà thiết kế trực quan cho GTK # cho phép việc sử dụng GTK # ứng dụng một cách dễ dàng. Phần mềm này có một debugger nhúng được tích hợp để bắt đầu gỡ lỗi các ứng dụng bản địa bằng cách pr nhanh chóng tự động. Bàn làm việc của MonoDevelop là hoàn toàn có thể cấu hình. Tất cả các công cụ bên ngoài và cửa sổ bố trí có thể được tùy chỉnh bởi một nhà phát triển tùy thuộc vào sở thích của mình. các công cụ khác được tích hợp trong phần mềm này là dành cho nội địa hóa, kiểm soát nguồn, triển khai và cũng là bao gồm của makefile.The tạo của MonoDevelop cũng xuất hiện như là một phần của dự án Mono mà ban đầu tập trung vào giao diện khác được gọi SharpDevelop. chương trình cho biết cũng được sử dụng như là một mã nguồn mở IDE.

What is MonoDevelop?

MonoDevelop is an IDE intended for .NET languages and C#. This cross-platform interface aids developers in creating ASP.NET Web applications using different Operating Systems such as MacOSX, Linux, and Windows. MonoDevelop allows developers to use an advanced text editing option which is utilized for both code folding and templates. This option exhibits support for c#4 on the aspect of code completion. It is also utilized as a visual designer for GTK# which enables the use of GTK# applications easily. The software has an embedded debugger which is integrated to initiate debugging of native applications by prompt pr automatically. The workbench of MonoDevelop is completely configurable. All external tools and windows layout can be customized by a developer depending on his preference. Other tools integrated in this software are for localization, source control, deployment and also the inclusion of makefile.The creation of the MonoDevelop also came about as a part of Mono Project which initially focused on another interface called SharpDevelop. Said program was also utilized as an Open Source IDE.

Các loại file được mở bởi MonoDevelop

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MonoDevelop có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASAXASCXASHXASMXASPASPXCCCCSCSPROJCXXHHPPHTMHTMLHXXMASTERMDPSLNVBVBPROJXML

Download MonoDevelop

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *