MONOGRAM GraphStudio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MONOGRAM GraphStudio - NA

Phần mềm MONOGRAM GraphStudio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MONOGRAM GraphStudio là phần mềm gì?

MONOGRAM GraphStudio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MONOGRAM GraphStudio là Version NA (cập nhật NA)

Các Monogram GraphStudio là một phần mềm miễn phí mà là dựa trên GraphEdit, một tiện ích ứng dụng bộ lọc đồ thị cho Microsoft DirectShow (một phần của bộ ứng dụng Microsoft DirectX) mà là một phần của bộ phát triển phần mềm DirectX và DirectShow (SDK). GraphEdit vẫn được hỗ trợ bởi DirectShow, nhưng hoạt động cho các phần mềm đã được ở mọi thời đại thấp trong nhiều năm, và kể từ GraphEdit là phần mềm độc quyền các Monogram GraphStudio là một ứng dụng của bên phát triển thứ ba mà bắt chước cả giao diện và vai trò của GraphEdit, và không chính thức mở rộng chức năng của sau này. Không cần phải nói, GraphStudio là một tiện ích bộ lọc đồ thị như đồ thị well.Filter là tiện ích nhỏ được sử dụng cho đa phương tiện chế biến và sau chế biến, chẳng hạn như chụp video từ một thiết bị phần cứng (từ một webcam, ví dụ). Các ví dụ phổ biến nhất của một đồ thị bộ lọc là một codec; trong trường hợp này, một ứng dụng lọc graph chấp nhận đầu vào nguyên liệu (chẳng hạn như video), xử lý nó, và kết quả đầu ra nó (trong một cấu trúc nén) trong một định dạng được chỉ định trong đồ thị dưới lọc. Trong đại diện phổ biến nhất của nó, một đồ thị bộ lọc thường được đại diện với các hộp và sự tiến triển của các tập tin được xử lý được định hướng theo cách như vậy để trông giống như một sơ đồ, mặc dù đã trình bày một cách side-by-side.

What is MONOGRAM GraphStudio?

The Monogram GraphStudio is a free software which is based on GraphEdit, a filter graph application utility for Microsoft DirectShow (part of the Microsoft DirectX suite) which is part of the DirectX and DirectShow software development kit (SDK). GraphEdit is still supported by DirectShow, but activity for the software has been at an all-time low for several years, and since GraphEdit is proprietary software the Monogram GraphStudio is a third-party-developed application that mimics both the look and role of the GraphEdit, and unofficially extends the functionality of the latter. Needless to say, GraphStudio is a filter graph utility as well.Filter graphs are small utilities that are used for multimedia processing and post-processing, such as capturing video from a hardware device (from a webcam, for example). The most common examples of a filter graph is a codec; in this scenario, a filter graph application accepts raw input (such as video), processes it, and outputs it (in a compressed structure) in a format that is specified in the filter graph. In its most common representation, a filter graph is usually represented with boxes and the progression of the file to be processed is directed in such a way to look similar to a flowchart, though presented in a side-by-side fashion.

Các loại file được mở bởi MONOGRAM GraphStudio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MONOGRAM GraphStudio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MONOGRAM GraphStudio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *