MoodLogic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MoodLogic - NA

Phần mềm MoodLogic

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MoodLogic là phần mềm gì?

MoodLogic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MoodLogic là Version NA (cập nhật NA)

MoodLogic là thành phần phần mềm của kinh nghiệm trang web MoodLogic. Chương trình này có khả năng làm như vậy nhiều điều mà nó xứng đáng mô tả một chút không xác định các nhà tiếp thị riêng của mình cho nó, mà là trở thành một “tâm trạng bạn đồng hành”. Về cơ bản, đó là một profiling chương trình âm nhạc mà có thể truy cập trực tuyến MoodLogic bài hát cơ sở dữ liệu. Profiling được dựa vào cộng đồng và hồ sơ được xác định bởi tâm trạng: bài hát mà có xu hướng được cấu hình bởi người dùng là thuộc về một tâm trạng đặc biệt là do đó có thể tìm kiếm cho người dùng muốn tạo danh sách các bài hát thúc đẩy tâm trạng đó. Chương trình này do đó có thể hoạt động như một nhà sản xuất danh sách là tốt. Ngoài ra, nó có thể hoạt động như một dịch vụ ca khúc gợi ý kỹ thuật số, cung cấp bài hát cho người dùng dựa trên sự lựa chọn tâm trạng, thể loại, tiết tấu, và thích. Nó cũng có thể đọc được bài hát siêu dữ liệu để sử dụng trong việc tổ chức các thư viện của người sử dụng hoặc cơ sở dữ liệu âm thanh. Thậm chí quan trọng hơn, nó có thể sửa chữa các loại đặc biệt của siêu dữ liệu. thẻ ID3 có sai sót, ví dụ, được thường phát hiện tự động bởi chương trình, sau đó chuyển sang sửa chữa chúng mà không cần sự nhắc nhở của người dùng. Các tiện ích đã truy cập cho người dùng PC.

What is MoodLogic?

MoodLogic was the software component of the MoodLogic website experience. The program was capable of doing so many things that it merited the somewhat indefinite description its own marketers gave it, which was that of being a “mood companion”. Basically, it was a music profiling program that could access the online MoodLogic song database. Profiling was community-based and profiles were defined by moods: songs that tended to be profiled by users as belonging to a particular mood were thus searchable for users looking to make playlists of songs promoting that mood. The program could thus function as a playlist maker as well. Beyond that, it could function as a digital song suggestion service, offering songs to the user based on mood selections, genres, tempos, and the likes. It could also read song metadata for use in organizing users’ libraries or audio databases. Even more importantly, it could correct particular types of metadata. Erroneous ID3 tags, for example, were generally detected automatically by the program, which then moved on to correct them without needing the prompting of the user. The utility was accessible only to PC users.

Các loại file được mở bởi MoodLogic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MoodLogic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MLS

Download MoodLogic

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *