MP4 Media Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MP4 Media Player - NA

Phần mềm MP4 Media Player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MP4 Media Player là phần mềm gì?

MP4 Media Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MP4 Media Player là Version NA (cập nhật NA)

Các MP4 Media Player là một chương trình được phát triển bởi Vsevensoft, mà là một nhà phân phối và tác giả của giải pháp truyền thông miễn phí. Đây giải pháp truyền thông đặc biệt từ công ty được tối ưu hóa để phát lại các định dạng file MP4. Tất cả các tính năng giải pháp các quan sát thông thường đi kèm với nó, từ các đoạn video khả năng điều hướng thông qua một thanh tiến trình để thay đổi tỷ lệ hình ảnh của họ để có được ra khỏi hầu hết các màn hình hoặc tỷ lệ lỗi chính xác. Cửa sổ và các chế độ xem đầy đủ cũng là options.The MP4 Media Player cho phép người dùng tạo danh sách video của mình (mà họ có thể xem trong một cái hộp trên dưới bên trái của cửa sổ của chương trình). Họ thậm chí có thể lưu danh sách nhạc của họ để dễ tham khảo sau: các danh sách nhạc có thể được mở bằng chương trình khi mong muốn. Phần mềm này cũng cho phép người dùng chạy các tìm kiếm cho các tập tin cụ thể trong danh sách nhạc hoặc danh sách nhạc thậm chí cụ thể trong các mục lưu. Thanh tìm kiếm cũng có thể ổ đĩa máy tính quét cho các tập tin cụ thể video mà bạn muốn (nhắm mục tiêu MP4s, tất nhiên). Hơn nữa, có một tính năng cho phép các chương trình “Hãy nhớ rằng” danh sách hiện đang chơi. Cuối cùng, có một tùy chọn cho phép người dùng để ẩn các lệnh và danh sách nhạc khác trong cửa sổ chương trình.

What is MP4 Media Player?

The MP4 Media Player is a program developed by Vsevensoft, which is a distributor and creator of free media solutions. This particular media solution from the company is optimized for playback of the MP4 file format. All the usual viewing solution features come with it, from the ability navigate videos through a progress bar to altering their image ratios in order to get the most out of the display or correct faulty ratios. Windowed and full view modes are also options.The MP4 Media Player allows users to create their own video playlists (which they can view in a box on the lower left of the program’s window). They can even save their playlists for easy reference later: the playlists can be opened by the program when desired. The software also allows users to run searches for specific files within playlists or even specific playlists among the saved entries. The search bar can also scan computer drives for the specific video file you want (targeting MP4s, of course). Furthermore, there is a feature that lets the program “Remember” the currently playing list. Finally, there is an option that allows the user to hide the other commands and playlist in the program window.

Các loại file được mở bởi MP4 Media Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MP4 Media Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MP4

Download MP4 Media Player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *