MPEG Video Wizard DVD

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MPEG Video Wizard DVD - NA

Phần mềm MPEG Video Wizard DVD

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MPEG Video Wizard DVD là phần mềm gì?

MPEG Video Wizard DVD là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MPEG Video Wizard DVD là Version NA (cập nhật NA)

MPEG Video Wizard DVD là một phần mềm chỉnh sửa MPEG phát triển và phát hành bởi các Womble compant. Phần mềm này được thiết kế để được sử dụng cho các giải pháp MPEG của nó có thể được sử dụng bởi cả hai mới bắt đầu và các chuyên gia. Là một biên tập MPEG, MPEG Video Wizard có thể được sử dụng để đạt được độ chính xác khung khi làm việc trên MPEG trong High-Definition. Người dùng cũng có thể thực hiện chỉnh sửa với tối thiểu tái encording của video. Sau khi cài đặt, phần mềm này là capasble để dedtecting quảng cáo. Nó cũng có thể được sử dụng trong việc loại bỏ sự thay đổi của cảnh cũng như xác định các phát hiện phai. Chỉnh sửa có thể được sắp xếp và lập trình trước bằng cách sử dụng phần mềm. Chỉnh sửa của MPEG thể được thực hiện riêng lẻ hoặc bởi hàng loạt tùy thuộc vào sở thích của người sử dụng. Phần mềm này cũng tương thích với máy nghe nhạc iPod và PSP, do đó chuyển đổi video lon được lưu sử dụng những thiết bị này. Một thư viện DVD cũng có thể được xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm đến nhà tất cả các dự án tạo ra. MPEG Video Wizard DVD cũng được trang bị các công cụ muiltiplexoing để phụ tá MPEG chuyển đổi, sửa chữa dữ liệu và phục hồi. Người dùng cũng có thể sử dụng các phần mềm để làm cho dữ liệu được đồng bộ hóa với A / V.Slideshows cũng có thể được sản xuất bằng cách sử dụng phần mềm. các dự án tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm cũng có thể được công bố trên web hoặc có thể được phân phối bằng bất kỳ nền tảng e-mailing list. Phần mềm này tương thích với Windows 98, 2000, XP, Me Vista, và 7

What is MPEG Video Wizard DVD?

MPEG Video Wizard DVD is an MPEG editing software developed and released by the compant Womble. This software is intended to be used for its MPEG solutions that can be used by both beginners and experts. As an MPEG editor, the MPEG Video Wizard can be used to achieve frame accuracy when working on MPEG in High-Definition. Users may also perform editing with minimum re-encording of videos. Once installed, the software is capasble to dedtecting ads. It can also be used in removing change of scene as well as identification of fade detection. Editing can be scheduled and pre-programmed using the software. Editing of MPEG can be done individually or by batch depending on the preference of the users. The software is also compatible with iPods and PSPs, therefore converted videos cans be saved using these devices. A DVD library can also be built using the software to house all projects generated. MPEG Video Wizard DVD is also equipped with muiltiplexoing tools to aide MPEG conversions, data repairs and restoration. Users may also use the software to make data synchronized with A/V.Slideshows can also be produced using the software. Generated projects using the software can also be published on the Web or can be distributed using any e-mailing platform. The software is compatible with Windows 98, 2000, XP, Me Vista, and 7

Các loại file được mở bởi MPEG Video Wizard DVD

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MPEG Video Wizard DVD có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MPGVOBWBDWBPWBT

Download MPEG Video Wizard DVD

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *