Mtb Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mtb Application - NA

Phần mềm Mtb Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mtb Application là phần mềm gì?

Mtb Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mtb Application là Version NA (cập nhật NA)

Mtb Application là một thống kê và quản lý chất lượng phần mềm được phát triển và phát hành bởi công ty Minitab. Phần mềm này chủ yếu được sử dụng để xác định các thông số như đảm bảo chất lượng và cải tiến có thể được sử dụng trong companies.Although ngôn ngữ chính của phần mềm là thống kê, nó vẫn dễ dàng để sử dụng vì nó đi kèm trong các thiết kế trực quan. Tất cả các menu và các công cụ làm việc được sắp xếp theo cách như vậy mà xuất hiện hợp lý và có tổ chức. Mỗi công cụ cũng đi kèm với sách giáo khoa phù hợp, tạp chí cũng như các tài liệu hỗ trợ đào tạo có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo. Các báo cáo có thể được sản xuất tự động mua kích hoạt tùy chọn ReportPad của phần mềm. Để kiểm tra đầu ra, các StatGuide thể được khám phá. Chức năng này cũng cung cấp lời giải thích bằng văn bản của các kết quả. Một chức năng quan trọng là tập nhúng của công thức và tập hợp dữ liệu thống kê có thể được sao chép, kéo, hoặc gõ để phân tích. Phần mềm đi kèm trong một số ngôn ngữ cũng như để người sử dụng sự giúp đỡ từ các bộ phận khác nhau của thế giới.

What is Mtb Application?

Mtb Application is a statistics and quality management software developed and published by the company Minitab. The software is primarily used to identify as parameters of quality assurance and improvement that can be used in companies.Although the main language of the software is statistics, it remains easy to use as it comes in intuitive designs. All menus and working tools are arranged in such a way that appears logical and organized. Each tool also comes with matching textbooks, journals as well as training support documents that can be used as references. Reports can be produced automatically buy activating the ReportPad option of the software. To check output, the StatGuide can be explored. This functionality also provides written explanation of the results. Another essential functionality is the embedded set of formula and statistical data sets that can be copied, dragged, or typed for analysis. The software comes in several languages as well to help users from different parts of the world.

Các loại file được mở bởi Mtb Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mtb Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MGFMPJMTJMTPMTW

Download Mtb Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *