Mudbox

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mudbox - NA

Phần mềm Mudbox

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mudbox là phần mềm gì?

Mudbox là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mudbox là Version NA (cập nhật NA)

Mudbox là một chương trình máy tính từ Autodesk cung cấp cho người dùng với các ứng dụng để tạo ra những bức tranh kỹ thuật số và tác phẩm điêu khắc. Chương trình này được trang bị nhiều tiện ích cho phép để tạo ra các bức tranh 3D và lựa chọn các công cụ sculpture.The chương trình cho phép người dùng ngay lập tức áp dụng hiệu ứng trên mô hình của họ. Ví dụ, tùy chọn Lát Plane, mà là một phần của tính năng điêu khắc của phần mềm, cho phép người dùng thêm điêu khắc hoặc vẽ các hiệu ứng trên một gạch, sau đó sẽ được tự động áp dụng cho tất cả các gạch. Tùy chọn này không đi với tay áp dụng các hiệu ứng trên mỗi ngói, do đó tăng tốc độ mà theo đó các mô hình 3D được tạo ra. công cụ điêu khắc đặc biệt trong khi đó, cung cấp cho người dùng với các hiệu ứng ngay lập tức có thể áp dụng trực tiếp vào mô hình. Những công cụ này bao gồm mịn, lấy, véo, san bằng, sủi bọt, phun, sáp, cạo, bôi nhọ, phình và amplify.The Graphical User Interface hay GUI cung cấp các tùy chọn thanh menu sau: File, Edit, Tạo, Mesh, hiển thị, Maps và Render. Ngoài ra còn có hai lựa chọn để xem một mô hình: Chế độ xem 3D hoặc UV View.Mudbox có thể chạy trên Windows, Mac OS X (10.7 trở lên), Red Hat Enterprise Linux và Fedora.

What is Mudbox?

Mudbox is a computer program from Autodesk that provides users with applications for creating digital paintings and sculptures. The program features several utilities that allow for the creation of 3D paintings and sculpture.The program’s selection of tools enables the user to instantly apply effects on their models. For instance, the option Tiling Plane, which is part of the sculpting feature of the software, allows the user to add sculpting or painting effects on a tile, which then will be automatically applied to all tiles. This option does away with manually applying effects on each tile, thereby increasing the speed by which the 3D models are created. Specific sculpting tools meanwhile, provide the user with instant effects that can be applied directly onto the model. These tools include smooth, grab, pinch, flatten, foamy, spray, wax, scrape, smear, bulge and amplify.The Graphical User Interface or GUI provides the following menu bar options: File, Edit, Create, Mesh, Display, Maps and Render. There are also two options for viewing a model: 3D View or UV View.Mudbox can run on Windows, Mac OS X (10.7 or higher), Red Hat Enterprise Linux and Fedora.

Các loại file được mở bởi Mudbox

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mudbox có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FBXMUD

Download Mudbox

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *