mufin player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download mufin player - NA

Phần mềm mufin player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

mufin player là phần mềm gì?

mufin player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của mufin player là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm này được gọi là chức năng nghe nhạc Muffin như một nhạc hoặc máy nghe nhạc âm thanh được thiết kế đặc biệt cho máy tính. Phần mềm này được phát triển và phát hành bởi Magix. Phần mềm này cho phép người dùng quản lý các tập tin âm thanh được lưu trên máy tính. Nó cũng được tích hợp với thư viện riêng của âm nhạc cung cấp truy cập cho người dùng để khám phá các tập tin âm thanh có sẵn. Những âm thanh có thể được sử dụng trong việc tăng cường các file âm thanh và cũng trong việc bổ sung các hiệu ứng đặc biệt trong bất kỳ dự án âm thanh. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường 3D và tương thích với nhiều định dạng. Âm nhạc nhúng hoặc chuyển sử dụng phần mềm này có thể dễ dàng tổ chức và phân loại dựa trên các đặc tính âm thanh của mỗi tập tin bài hát. Phần mềm này cũng cho phép người dùng tìm kiếm thông qua các mẫu âm thanh on-line. Nó cũng có thể được liên kết với một ổ cứng âm nhạc được tìm thấy trên Web. Các phần mềm được gọi là máy nghe nhạc Muffin cũng có thể quản lý các file nhạc lớn. Âm nhạc có thể được chơi trong vòng lặp và người dùng có thể trực tiếp ghi chúng vào bất kỳ đĩa CD bằng chức năng tiết kiệm của nó. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng trong hệ điều hành Microsoft Windows - 2000, XP, Vista và 7.

What is mufin player?

The software called muffin player functions as a music or audio player particularly designed for PCs. This software was developed and published by Magix. The software allows users to manage the audio files saved on the computer. It is also integrated with its own library of music that provides access to users to explore the readily available audio files. These audio can be used in enhancing audio files and also in the addition of special effects in any audio projects. The software can also be used in any 3D environment and is compatible with several formats. The music embedded or transferred using this software can easily be organized and categorized based on the sound properties of each song file. The software also lets users search through audio samples on-line. It can also be linked to a music hard drive that is found on the Web. The software called muffin player can also manage large music files. Music can be played in loop and users can directly burn them to any CD using its saving functionalities. The software can also be used in Microsoft Windows OS – 2000, XP, Vista and 7.

Các loại file được mở bởi mufin player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm mufin player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MXPLPLRXSPF

Download mufin player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *