n-Track Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download n-Track Studio - NA

Phần mềm n-Track Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

n-Track Studio là phần mềm gì?

n-Track Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của n-Track Studio là Version NA (cập nhật NA)

Nền tảng gọi là n-Track Studio là một công cụ ghi âm thanh được sử dụng để sản âm nhạc có chất lượng chuyên nghiệp. Sử dụng phần mềm, bạn có thể ghi lại và thao tác âm thanh bằng cách chỉnh sửa và bằng cách áp dụng hiệu ứng đặc biệt. Bạn cũng có thể làm việc về tăng cường âm thanh sống bằng cách trộn và premastering nó. Tất cả các dự án đã kết thúc với phần mềm có thể được chuyển đổi sang file mp3 để họ có thể được đốt cháy và lưu trữ ion phần mềm CDs.This cũng cung cấp quyền truy cập vào các mẫu khác nhau và các hiệu ứng đặc biệt có thể được đưa vào âm nhạc. Phiên bản mới nhất cũng có tính năng thư viện mới cũng như giao diện mới để dễ dàng điều hướng. Âm nhạc cũng có thể được phát lại sử dụng bất kỳ thiết bị bên ngoài và cũng có thể được công bố trên mạng mà không cần bất kỳ chuyển đổi tập tin cần thiết. Các bài hát cũng có thể chơi trong các vòng lặp và được xáo trộn. Các phần mềm n-Track Studio cũng tương thích với các plug-in khác nhau như VST2.x và VST3. Bộ cài đặt nhỏ hơn và nhẹ hơn về kích thước mà tự động không đòi hỏi người sử dụng để gỡ bỏ nó sau khi sử dụng nó. Các tập tin thực thi đi kèm với phần mềm không can thiệp với các chương trình khác trong máy tính.

What is n-Track Studio?

The platform called n-Track Studio is an audio recording tool that is used to produce music of professional quality. Using the software, you can record and manipulate audio tracks by editing and by application of special effects. You may also work on enhancing live audios by mixing and premastering it. All projects finished with software can be converted to mp3 files so they can be burned and stored ion CDs.This software also provides access to different templates and special effects that can be incorporated into the music. The newest version also features new library as well as new interface for easy navigation. The music can also be played back using any external device and can also be published on-line without any file conversion needed. The tracks can also be played in loops and be shuffled. The software n-Track Studio is also compatible with different plug-ins such as VST2.x and VST3. The installer is smaller and lighter in size which automatically does not require users to uninstall it after using it. The executable files that come with the software does not interfere with the other programs in the computer.

Các loại file được mở bởi n-Track Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm n-Track Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NPKSGWSNGSNGW

Download n-Track Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *