NJStar Japanese Word Processor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NJStar Japanese Word Processor - NA

Phần mềm NJStar Japanese Word Processor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NJStar Japanese Word Processor là phần mềm gì?

NJStar Japanese Word Processor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NJStar Japanese Word Processor là Version NA (cập nhật NA)

NJStar Nhật Word Processor là một chương trình cho phép người dùng của hệ thống dựa trên tiếng Anh hoặc Tây Windows để tạo, chỉnh sửa và xem tài liệu viết bằng ngôn ngữ Nhật Bản. Nó bao gồm một Nhật sang tiếng Anh, và tiếng Anh vào từ điển tiếng Nhật; cho phép người dùng chưa quen với ngôn ngữ để tra cứu từ hoặc ký tự tiếng Nhật nghĩa và translation.Users cũng có thể sao chép một số từ tiếng Nhật họ nhìn thấy trên mạng, dán các vào giao diện của ứng dụng, và sau đó tra cứu từ khỏi từ điển. hệ thống nhập tiếng Nhật như KanaKanji và Romaji được sử dụng bởi các chương trình. Đối với những người vẫn đang hoàn thiện tại Nhật của họ, phần mềm cũng có tính năng phụ tá như Word of the Day (Kanji of the Day) học tập. Phần mềm này cũng có thể chạy trên các máy Linux và Mac bằng cách sử dụng động cơ WINE. Bên cạnh đó, người dùng có thể lưu các tài liệu của họ với tên tập tin sử dụng ký tự Nhật Bản. NJStar Nhật Word Processor đi kèm trong một phiên bản di động, cho phép người dùng lưu các phần mềm trong một thẻ nhớ USB thay vì trên máy tính. Khi phần mềm là cần thiết, người dùng sẽ chỉ cần phải chèn thẻ nhớ vào cổng USB để sử dụng nó.

What is NJStar Japanese Word Processor?

NJStar Japanese Word Processor is a program that allows users of English-based or Western Windows systems to create, edit and view documents written in the Japanese language. It includes a Japanese to English, and English to Japanese dictionary; enabling users not yet familiar with the language to lookup words or Japanese characters for meaning and translation.Users may also copy certain Japanese words they see online, paste these onto the application’s interface, and then lookup the word from the dictionary. Japanese input systems like KanaKanji and Romaji are utilized by the program. For users who are still perfecting their Japanese, the software also features learning aides such as Word of the Day (Kanji of the Day). The software can also run on Linux and Mac machines by utilizing the WINE engine. In addition, the user is able to save their documents with file names that use Japanese characters. NJStar Japanese Word Processor comes in a portable version, allowing the user to save the software in a USB stick instead of on the computer. When the software is needed, the user will need only to insert the memory stick into the USB port to utilize it.

Các loại file được mở bởi NJStar Japanese Word Processor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NJStar Japanese Word Processor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NJX

Download NJStar Japanese Word Processor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *