PADSViewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PADSViewer - NA

Phần mềm PADSViewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PADSViewer là phần mềm gì?

PADSViewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PADSViewer là Version NA (cập nhật NA)

Viewer PADS là một ứng dụng PADS cung cấp cho những người muốn có một cách để mở Pads cơ sở dữ liệu logic hoặc PADS Layout. Giống như nhiều chương trình khác với từ “xem” trong tiêu đề, phần mềm có sẵn miễn phí cho người sử dụng và cũng được thiết kế với chức năng hoàn toàn như một xem ứng dụng hay nói cách khác, nó không có khả năng để thực hiện chỉnh sửa hoặc thay đổi các tập tin mở ra với nó. Tất cả những gì có thể làm là mở chúng. Nhưng để đổi lấy điều đó, nó cũng có một dấu chân hệ thống thấp hơn các chương trình mà có thể có khả năng chỉnh sửa. Viewer PADS là tương thích với Windows XP Professional, Windows Vista và Windows 7. Nó có thể chạy trên cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của hai nước này. Nó cũng cho phép hoàn tất thao tác đồ họa cho người sử dụng và thường được sử dụng để chia sẻ PADS logic và Layout tập tin mà không đòi hỏi người xem phải cài đặt các phần mềm khác. Nó cũng cho phép họ nhìn vào các tập tin mà không có rủi ro cũng khả năng họ làm thay đổi đến tập tin. Chương trình này đòi hỏi ít nhất 1GB RAM để hoạt động.

What is PADSViewer?

The PADS Viewer is an application that PADS provides to people who want a way of opening PADS Logic or PADS Layout databases. Like many other programs with the word “viewer” in the title, the software is available at no cost to the user and is also designed to function purely as a viewing application—in other words, it has no ability to carry out edits or alterations to files opened with it. All it can do is open them. But in exchange for that, it also has a far lower system footprint than programs that would have editing capacities. The PADS Viewer is compatible with Windows XP Professional, Windows Vista and Windows 7. It can run on both 32-bit and 64-bit versions of the latter two. It also allows complete graphical manipulation for the user and is generally used to share PADS Logic and Layout files without requiring the viewers to install other software. It also allows them to look at the files without also risking the possibility of them making alterations to the file. The program requires at least 1GB of RAM to operate.

Các loại file được mở bởi PADSViewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PADSViewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PCBSCH

Download PADSViewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *