Pageburst

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pageburst - NA

Phần mềm Pageburst

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pageburst là phần mềm gì?

Pageburst là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pageburst là Version NA (cập nhật NA)

Pageburst là một sự thay thế kỹ thuật số cho sách giáo khoa giáo dục truyền thống, đặc biệt dành cho sinh viên khoa học sức khỏe. Chương trình này có sẵn trong 2 khả năng nền tảng chính cho người dùng: VitalSource và Knô. Cả hai đều có những tính năng cốt lõi như nhau, nhưng chúng có khác biệt, một trong số đó là nền tảng Knô chỉ có thể được truy cập vào Windows bằng cách sử dụng Windows RT, Windows 7 và Windows 8 (nó tương thích với hầu hết các trình duyệt web, iPad và các thiết bị Android, mặc dù). Phiên bản Knô cũng hỗ trợ sao chép trang in, mà phiên bản VitalSource không, ngay cả khi có giấy phép sau dễ dàng trang resizing.Using một trong hai phiên bản của Pageburst, người dùng có thể mua sách (thường cho nhiều giá thấp hơn so với các phiên bản in, vì chi phí in ấn lái xe lên sách giáo khoa giá) và đọc chúng trên một thiết bị tương thích. Chương trình này cũng nắm giữ các tài liệu giáo dục khác, chẳng hạn như ghi chú của học sinh và các công cụ rà soát tương tác cho người dùng để hỏi bản thân với. nội dung khác để tạo điều kiện học tập và lưu giữ dữ liệu cũng được đóng gói vào bao bì. Hơn nữa, có những tiện ích học tập xã hội như thuê bao lưu ý, ví dụ người dùng có thể đăng ký để ghi chú của giáo sư để có được sẵn sàng tiếp cận dữ liệu từ các chuyên gia.

What is Pageburst?

Pageburst is a digital replacement for traditional educational textbooks, specifically for health science students. The program is available in 2 main platform possibilities for users: VitalSource and Kno. Both have the same core features, but they do have differences, one of which is that the Kno platform can only be accessed on Windows by users of Windows RT, Windows 7 and Windows 8 (it is compatible with nearly all web browsers, the iPad and Android devices, though). The Kno version also supports print page replication, which the VitalSource version does not, even if the latter permits easy page resizing.Using either version of Pageburst, a user can purchase books (often for much lower prices than printed versions, since the printing costs drive up textbook prices) and read them on a compatible device. The program also holds other educational material, such as the student’s notes and interactive reviewing tools for users to quiz themselves with. Other content for facilitating learning and data retention is also bundled into the package. Furthermore, there are social learning utilities such as note subscription, e.g. a user can subscribe to a professor’s notes in order to get ready access to data from the experts.

Các loại file được mở bởi Pageburst

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pageburst có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VBK

Download Pageburst

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *