PagePlus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PagePlus - NA

Phần mềm PagePlus

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PagePlus là phần mềm gì?

PagePlus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PagePlus là Version NA (cập nhật NA)

PagePlus là một ứng dụng máy tính để bàn xuất bản được phát triển bởi Serif, đầu tiên phát hành vào năm 1991 và có một số lần lặp mà cải tiến thế hệ trước kể từ đó. Nó hiện hỗ trợ các hệ điều hành Windows, có khả năng làm việc trên Windows XP, Vista, 7 và 8. Chỉ trích, tuy nhiên đã được san lấp tại PagePlus phiên bản dùng thử miễn phí, gọi PagePlus Starter Edition mà như các phiên bản 4 yêu cầu người dùng phải cài đặt một thứ ba quản lý download bên mà đi kèm với một phần mềm quảng cáo có tên My Tìm kiếm Dial (một thanh công cụ trên trình duyệt Internet Explorer). Quá trình này được không cần thiết phức tạp ở chỗ Serif sau đó sẽ gửi email cho một mã kích hoạt để mở khóa dùng thử miễn phí; chỉ sau đó PagePlus Starter Edition có thể được sử dụng. Viết bằng C ++, PagePlus đã thất bại trong việc đạt được thành công giữa các chuyên gia cho thiếu Macintosh support.PagePlus là một ứng dụng sử dụng nhắm mục tiêu đặc biệt đối với người dùng mới, mặc dù phiên bản mới hơn cũng đã bao gồm các chức năng tương tự như của các phiên bản cấp doanh nghiệp của mình đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như Adobe InDesign và Quark XPress. Bên cạnh những tính năng xuất bản máy tính để bàn thông thường của PagePlus, nó cũng có thể tạo và chỉnh sửa tài liệu PDF và sách điện tử ở định dạng MOBI hoặc EPUB.

What is PagePlus?

PagePlus is a desktop publishing application developed by Serif, first released in 1991 and has several iterations that improved upon the preceding generation since then. It currently supports the Windows operating system, able to work on Windows XP, Vista, 7 and 8. Criticism, however has been leveled at the PagePlus free trial version, called PagePlus Starter Edition that as of version 4 requires users to install a third-party download manager that comes with an adware called My Search Dial (a toolbar on Internet Explorer). The process is needlessly complicated in that Serif would then email an activation code to unlock the free trial; only then can PagePlus Starter Edition be used. Written in C++, PagePlus has failed to achieve success among professionals for its lack of Macintosh support.PagePlus is a user-friendly application targeted especially for new users, although newer versions have also included functionalities similar to those of the enterprise-level editions of its competitors, such as Adobe InDesign and Quark XPress. Aside from the usual desktop publishing features of PagePlus, it can also create and edit PDF documents and e-books in MOBI or EPUB formats.

Các loại file được mở bởi PagePlus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PagePlus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PPBPPPPPX

Download PagePlus

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *