PagePlus SE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PagePlus SE - NA

Phần mềm PagePlus SE

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PagePlus SE là phần mềm gì?

PagePlus SE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PagePlus SE là Version NA (cập nhật NA)

PagePlus SE là một máy tính để bàn xuất bản phần mềm trong đó sử dụng một giao diện người dùng thân thiện và mục tiêu mới bắt đầu sử dụng. Nó được phát triển vào năm 1990 và phát hành một năm sau bởi Serif Europe Ltd, một công ty mục tiêu để tạo ra giải pháp thay thế cho các chương trình phần mềm máy tính để bàn xuất bản đắt tiền hơn. Phần mềm này cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, xem và xuất bản các tập tin PDF. Các PagePlus SE sử dụng kéo và thả tính năng làm cho nó dễ dàng hơn cho người dùng không có kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật để sử dụng và cung cấp một giao diện trực quan hơn. Layouts được xem và tạo ra sử dụng một số lượng hợp lý của các nhấp chuột và các công cụ cung cấp làm thiết kế chính xác. Built-in mẫu cũng có sẵn để sử dụng trong đó người dùng có thể tùy chỉnh kích thước, màu sắc, đồ họa và nhiều hơn nữa. Phần mềm này hoạt động tốt trong các hệ điều hành khác nhau bao gồm Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP và bởi vì nó được tạo ra trong một môi trường Windows, không có phần mềm của bên thứ ba được yêu cầu phải được cài đặt trước khi sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, điều này hỗ trợ Windows-only và không với Macintosh cũng đã là lý do tại sao PagePlus SE đã không trở nên quá phổ biến trong giới chuyên môn.

What is PagePlus SE?

PagePlus SE is a desktop publishing software which uses a user-friendly interface and targets beginner users. It was developed in 1990 and released a year after by Serif Europe Ltd, a company that aims to create alternatives to more expensive desktop publishing software programs. This software enables the user to create, edit, view and publish PDF files. The PagePlus SE uses a drag and drop feature making it easier for users without technical design experience to use and providing a more intuitive interface. Layouts are viewed and created using a reasonable number of clicks and tools that offer precise design making. Built-in templates are also available to use wherein the user can customize sizes, colors, graphics and many more. This software works well in various operating systems which include Windows 8, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP and because it was created in a Windows environment, no third-party software is required to be installed prior to using the software. However, this Windows-only support and none with Macintosh has also been the reason why the PagePlus SE has not become too popular within professional circles.

Các loại file được mở bởi PagePlus SE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PagePlus SE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PPPPPX

Download PagePlus SE

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *